Valgkamp på nett

Valgkampen på nett blir også i år en del av den totale valgkampen opptil Stortingsvalget. Det blir uoverskuelig og rotete til tider, men kan også være informativt og berike debatten. 

Her på bloggen vil jeg i stor grad lenke til enkeltsaker og påpeke elementer jeg synes er interessant. Jeg vil i stor grad bruke denne bloggen som et bakteppe til mine twitter-kommentarer på twitter.com/dltq